NHẬT BẢN 4N4Đ
 | KANSAI – KYOTO – OSAKA | 
BAY 3 SAO – KHÁCH SẠN 3 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH CHUYẾN BAY GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
10 tháng 11 VJ828 0120 0830
VJ829 0930 1300
22.888.000 20.598.000 6.868.000

NHẬT BẢN 4N4Đ
 | BAY 5 SAO – KHÁCH SẠN 3 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH CHUYẾN BAY GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
31 tháng 10 (5N4D) VN320 00:25 – 07:00 +1
VN303 14:55 – 19:45 +1
34.388.000 32.288.000 10.318.000
9 tháng 11 (5N4D) NH832 2305 0645+1
NH833 1905 0005+1
28.388.000 22.718.000 8.518.000
30 tháng 11 (5N4D)

HÀN QUỐC 4N4Đ
 | SEOUL – NAMI | 
PULLMAN AMBASSADOR 5 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH CHUYẾN BAY GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
09 tháng 11 VJ862 02:30 – 09:40
VJ863 11:40 – 15:10
(Tối trước ngày KH tập trung sân bay)
14.388.000 13.688.000 5.088.000
16 tháng 11 14.388.000 13.688.000 5.088.000
23 tháng 11 14.388.000 13.688.000 5.088.000
30 tháng 11 14.388.000 13.688.000 5.088.000
07 tháng 12 14.388.000 13.688.000 5.088.000
14 tháng 12 14.388.000 13.688.000 5.088.000
21 tháng 12 14.888.000 14.188.000 5.288.000
28 tháng 12 14.888.000 14.188.000 5.288.000

ĐÀI LOAN 5N4Đ 
 | CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC | 
BAY VIETJET – KHÁCH SẠN 3 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH CHUYẾN BAY GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
09 tháng 11 VJ886 07:25 – 11:40
VJ843 19:00 – 22:00
10.588.000 9.988.000 3.500.000
16 tháng 11 10.588.000 9.988.000 3.500.000
23 tháng 11 10.588.000 9.988.000 3.500.000
30 tháng 11 10.588.000 9.988.000 3.500.000
07 tháng 12 10.588.000 9.988.000 3.500.000
14 tháng 12 10.588.000 9.988.000 3.500.000
21 tháng 12 10.588.000 9.988.000 3.500.000

ÚC – 6N5Đ
 | MELBOURNE – SYDNEY | 
BAY VIETNAM AIRLINE – KHÁCH SẠN 3 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH CHUYẾN BAY GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
05 tháng 11 VN781 21:05 – 08:35
QF418 08:35 – 10:00
VN772 10:15 – 16:00
37.900.000 32.290.000 10.990.000
04 tháng 12 37.900.000 32.290.000 10.990.000

CHÂU ÂU 3 NƯỚC – 10N9Đ
 | PHÁP – Ý – THUỴ SỸ | 
BAY 5 SAO – KHÁCH SẠN 4 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH CHUYẾN BAY GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
25 tháng 10 TK 163 G 2110 0415
TK1821 G 0710 0950
TK1864 F 1855 2335
TK 162 G 0225 1710
50.900.000 45.810.000 15.270.000

THÁI LAN – 5N4Đ
 | BANGKOK – PATTAYA | 
TIÊU CHUẨN 3 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH CHUYẾN BAY GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
06 tháng 11 DD3211 09:50 – 11:20
DD3218 18:30 – 20:00
6.688.000 6.288.000 2.500.000
16 tháng 11 6.688.000 6.288.000 2.500.000
24 tháng 11 6.688.000 6.288.000 2.500.000
29 tháng 11 6.688.000 6.288.000 2.500.000
06 tháng 12 6.688.000 6.288.000 2.500.000
11 tháng 12 6.688.000 6.288.000 2.500.000
19 tháng 12 6.688.000 6.288.000 2.500.000
29 tháng 12 8.688.000 8.288.000 2.500.000

CHÂU ÂU 5 NƯỚC – 8N7Đ
 | PHÁP – LUXEMBOURG – ĐỨC – BỈ – HÀ LAN | 
BAY 5 SAO – KHÁCH SẠN 3 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH CHUYẾN BAY GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
16 tháng 11 TK 163 21:30 – 04:35+1
TK 1821 06:55 – 09:35
TK 1864 19:45 – 23:25
TK 162 02:15+1 – 17:00
41.900.000 37.710.000 12.570.000

NHẬT BẢN 4N4Đ
 | KANSAI – KYOTO – OSAKA | 
BAY 3 SAO – KHÁCH SẠN 3 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
10 tháng 11 22.888.000 20.598.000 6.868.000

NHẬT BẢN 4N4Đ
 | BAY 5 SAO – KHÁCH SẠN 3 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
31 tháng 10 (5N4D) 34.388.000 32.288.000 10.318.000
9 tháng 11 (5N4D) 28.388.000 22.718.000 8.518.000
30 tháng 11 (5N4D)

HÀN QUỐC 4N4Đ
 | SEOUL – NAMI | 
PULLMAN AMBASSADOR 5 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
09 tháng 11 14.388.000 13.688.000 5.088.000
16 tháng 11 14.388.000 13.688.000 5.088.000
23 tháng 11 14.388.000 13.688.000 5.088.000
30 tháng 11 14.388.000 13.688.000 5.088.000
07 tháng 12 14.388.000 13.688.000 5.088.000
14 tháng 12 14.388.000 13.688.000 5.088.000
21 tháng 12 14.888.000 14.188.000 5.288.000
28 tháng 12 14.888.000 14.188.000 5.288.000

ĐÀI LOAN 5N4Đ 
 | CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC | 
BAY VIETJET – KHÁCH SẠN 3 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
09 tháng 11 10.588.000 9.988.000 3.500.000
16 tháng 11 10.588.000 9.988.000 3.500.000
23 tháng 11 10.588.000 9.988.000 3.500.000
30 tháng 11 10.588.000 9.988.000 3.500.000
07 tháng 12 10.588.000 9.988.000 3.500.000
14 tháng 12 10.588.000 9.988.000 3.500.000
21 tháng 12 10.588.000 9.988.000 3.500.000

ÚC – 6N5Đ
 | MELBOURNE – SYDNEY | 
BAY VIETNAM AIRLINE – KHÁCH SẠN 3 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
05 tháng 11 37.900.000 32.290.000 10.990.000
04 tháng 12 37.900.000 32.290.000 10.990.000

CHÂU ÂU 3 NƯỚC – 10N9Đ
 | PHÁP – Ý – THUỴ SỸ | 
BAY 5 SAO – KHÁCH SẠN 4 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
25 tháng 10 50.900.000 45.810.000 15.270.000

THÁI LAN – 5N4Đ
 | BANGKOK – PATTAYA | 
TIÊU CHUẨN 3 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
06 tháng 11 6.688.000 6.288.000 2.500.000
16 tháng 11 6.688.000 6.288.000 2.500.000
24 tháng 11 6.688.000 6.288.000 2.500.000
29 tháng 11 6.688.000 6.288.000 2.500.000
06 tháng 12 6.688.000 6.288.000 2.500.000
11 tháng 12 6.688.000 6.288.000 2.500.000
19 tháng 12 6.688.000 6.288.000 2.500.000
29 tháng 12 8.688.000 8.288.000 2.500.000

CHÂU ÂU 5 NƯỚC – 8N7Đ
 | PHÁP – LUXEMBOURG – ĐỨC – BỈ – HÀ LAN | 
BAY 5 SAO – KHÁCH SẠN 3 SAO

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ BÁN
NGƯỜI LỚN TRẺ EM 2-10 TUỔI EM BÉ
16 tháng 11 41.900.000 37.710.000 12.570.000