Tour du lịch trong nước khởi hành từ TPHCM

Tour miền Bắc

STT TOUR NGÀY KHỞI HÀNH PHƯƠNG TIỆN TIÊU CHUẨN GIÁ BÁN GHI CHÚ
1 Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long (4N3D) Thứ 5 hàng tuần Máy bay Khách sạn 3* 3.650.000  
2 Hà Nội – Lào Cai – Sapa (4N3D) Thứ 7 hàng tuần Máy bay Khách sạn 3* 4.050.000  

Tour miền Trung

3 Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà (3N2D) Thứ 4, CN hàng tuần Máy bay Khách sạn 3* 2.150.000  
4 Đà Nẵng – Hội An – Huế (4N3D) Thứ 5, CN  hàng tuần Máy bay Khách sạn 3* 3.390.000  

Tour miền Tây

5 Tiền Giang – Bến Tre (1 ngày) Hàng ngày Xe du lịch   490.000  
6 Tiền Giang – Cần Thơ (2N1D) Hàng ngày Xe du lịch Khách sạn 3* 1.650.000  
7 Tiền Giang – Bến Tre – Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau (4N3D) Thứ 7 hàng tuần Xe du lịch Khách sạn 3* 3.790.000  

Tour Nha Trang – Đà Lạt

8 Nha Trang (3N2D) Hàng ngày Máy bay Khách sạn 3* 2.030.000  
9 Đà Lạt (3N2D) Hàng ngày Máy bay Khách sạn 3* 2.380.000  
10 Nha Trang – Đà Lạt (4N3D) Hàng ngày Máy bay Khách sạn 3* 3.130.000  
11 Nha Trang (4N3D) Thứ 3, 5, 7 hàng tuần Xe du lịch Khách sạn 3* 2.998.000  
12 Đà Lạt (4N3D) Thứ 3, 5, 7 hàng tuần Xe du lịch Khách sạn 3* 3.198.000  

Tour Phú Quốc

13 Phú Quốc (3N2D) Hàng ngày Máy bay Khách sạn 3* Phố 2.150.000  
14 Phú Quốc (3N2D) Thứ 5, 7 hàng tuần – T.09 Máy bay Khách sạn 3* Phố 3.790.000 Đã bao gồm VMB

Tour Côn Đảo

15 Phú Quốc (3N2D) Hàng ngày Máy bay Khách sạn 3* 2.250.000  
16 Phú Quốc (3N2D) Hàng ngày Tàu cao tốc Khách sạn 2* 2.390.000  
17 Sóc Trăng – Côn Đảo (3N2D) Hàng ngày Tàu cao tốc Khách sạn 2* 2.870.000 Đã bao gồm VMB

Tour Quy Nhơn – Kỳ Co

18 Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió (3N2D) Thứ 2, 5 hàng tuần Máy bay Khách sạn 3* 3.799.000  
19 Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió – Tây Sơn Tam Kiệt (4N3D) Thứ 2, 5 hàng tuần Máy bay Khách sạn 3* 4.739.000  

Tour miền Bắc

STT TOUR NGÀY KHỞI HÀNH PHƯƠNG TIỆN/KS GIÁ BÁN
1 Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long (4N3D) Thứ 5 hàng tuần

Máy bay – Khách sạn 3*

3.650.000
2 Hà Nội – Lào Cai – Sapa (4N3D) Thứ 7 hàng tuần Máy bay – Khách sạn 3* 4.050.000

Tour miền Trung

3 Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà (3N2D) Thứ 4, CN hàng tuần Máy bay – Khách sạn 3* 2.150.000
4 Đà Nẵng – Hội An – Huế (4N3D) Thứ 5, CN  hàng tuần Máy bay -Khách sạn 3* 3.390.000

Tour miền Tây

5 Tiền Giang – Bến Tre (1 ngày) Hàng ngày Xe du lịch 490.000
6 Tiền Giang – Cần Thơ (2N1D) Hàng ngày Xe du lịch – Khách sạn 3* 1.650.000
7 Tiền Giang – Bến Tre – Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau (4N3D) Thứ 7 hàng tuần Xe du lịch – Khách sạn 3* 3.790.000

Tour Nha Trang – Đà Lạt

8 Nha Trang (3N2D) Hàng ngày Máy bay – Khách sạn 3* 2.030.000
9 Đà Lạt (3N2D) Hàng ngày Máy bay – Khách sạn 3* 2.380.000
10 Nha Trang – Đà Lạt (4N3D) Hàng ngày Máy bay – Khách sạn 3* 3.130.000
11 Nha Trang (4N3D) Thứ 3, 5, 7 hàng tuần Xe du lịch – Khách sạn 3* 2.998.000
12 Đà Lạt (4N3D) Thứ 3, 5, 7 hàng tuần Xe du lịch – Khách sạn 3* 3.198.000

Tour Phú Quốc

13 Phú Quốc (3N2D) Hàng ngày Máy bay – Khách sạn 3* Phố 2.150.000
14 Phú Quốc (3N2D) Thứ 5, 7 hàng tuần – T.09 Máy bay -Khách sạn 3* Phố 3.790.000 Đã bao gồm VMB

Tour Côn Đảo

15 Phú Quốc (3N2D) Hàng ngày Máy bay – Khách sạn 3* 2.250.000
16 Phú Quốc (3N2D) Hàng ngày Tàu cao tốc – Khách sạn 2* 2.390.000
17 Sóc Trăng – Côn Đảo (3N2D) Hàng ngày Tàu cao tốc – Khách sạn 2* 2.870.000 Đã bao gồm VMB

Tour Quy Nhơn – Kỳ Co

18 Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió (3N2D) Thứ 2, 5 hàng tuần Máy bay – Khách sạn 3* 3.799.000
19 Quy Nhơn – Kỳ Co – Eo Gió – Tây Sơn Tam Kiệt (4N3D) Thứ 2, 5 hàng tuần Máy bay – Khách sạn 3* 4.739.000