LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NƯỚC NGOÀI 2022 – 2023

TOUR NƯỚC NGOÀI

 

 

NGÀY KHỞI HÀNH

PHƯƠNG TIỆN

GIÁ TRỌN GÓI

 

 

NGƯỜI LỚN

TRẺ EM

(2t-dưới 11t)

EM BÉ

 (Dưới 2t)

 

 

 

 

Ngủ chung với Cha Mẹ

 

 

 

 

THÁI LAN

BANGKOK – PATTAYA

(5N4Đ)
Khách sạn 3*- 4*

·        Công viên khủng long Nong nooch.

·        Dạo thuyền trên sông Chaophraya.

·        Đảo San Hô (Coral)

·        Buffet tại tòa nhà 86 tầng BaiYoke Sky.

·        Chùa Phật Vàng.

·        Chùa Phật lớn.

·        Phật 4 mặt.

·        Trân Bảo Phật Sơn.

·        Chợ nổi 4 miền

TẶNG: MASSAGE +

 SHOW ALCAZAR + CÀ PHÊ PHỦ VÀNG + BÁNH PHỦ VÀNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁI LAN

BANGKOK – PATTAYA

(5N4Đ)
Khách sạn 3*- 4*

 

·        Công viên khủng long Nong nooch.

·        Dạo thuyền trên sông Chaophraya.

·        Đảo San Hô (Coral)

·        Buffet tại tòa nhà 86 tầng BaiYoke Sky.

·        Chùa Phật Vàng.

·        Chùa Phật lớn.

·        Phật 4 mặt.

·        Trân Bảo Phật Sơn.

·        Chợ nổi 4 miền

 

TẶNG: MASSAGE +

 SHOW ALCAZAR + CÀ PHÊ PHỦ VÀNG + BÁNH PHỦ VÀNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁI LAN

BANGKOK – PATTAYA

(5N4Đ)
Khách sạn 3*- 4*

 

·        Công viên khủng long Nong nooch.

·        Dạo thuyền trên sông Chaophraya.

·        Đảo San Hô (Coral)

·        Buffet tại tòa nhà 86 tầng BaiYoke Sky.

·        Chùa Phật Vàng.

·        Chùa Phật lớn.

·        Phật 4 mặt.

·        Trân Bảo Phật Sơn.

·        Chợ nổi 4 miền

 

TẶNG: MASSAGE +

 SHOW ALCAZAR + CÀ PHÊ PHỦ VÀNG + BÁNH PHỦ VÀNG

 

27/11/2022

VJ803 11:30 – 13:00   VJ806 20:05 – 21:35

5.990.000

5.617.000

1.000.000

 

 

29/11/2022

VN6801 13:10 – 14:40 

VN6800 15:25 – 17:05

6.490.000

5.992.500

1.000.000

 

 

30/11/2022

VJ803 11:30 – 13:00

VJ804 13:50 – 15:20

6.390.000

5.917.000

1.000.000

 

 

30/11/2022

VJ805 17:15 – 18:45

VJ802 11:45 – 13:15

6.390.000

5.917.000

1.000.000

 

 

30/11/2022

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.390.000

5.917.000

1.000.000

 

 

01/12/2022

VN6801 13:10 – 14:40 

VN6800 15:25 – 17:05

6.490.000

5.992.500

1.000.000

 

 

03/12/2022

VN6801 13:10 – 14:40 

VN6800 15:25 – 17:05

6.490.000

5.992.500

1.000.000

 

 

03/12/2022

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

04/12/2022

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

04/12/2022

VJ803 11:30 – 13:00   VJ806 20:05 – 21:35

5.990.000

5.617.000

1.000.000

 

 

06/12/2022

VN6801 13:10 – 14:40 

VN6800 15:25 – 17:05

6.490.000

5.992.500

1.000.000

 

 

07/12/2022

VJ803 11:30 – 13:00

VJ804 13:50 – 15:20

6.390.000

5.917.000

1.000.000

 

 

10/12/2022

VN6801 13:10 – 14:40 

VN6800 15:25 – 17:05

6.490.000

5.992.500

1.000.000

 

 

11/12/2022

VJ803 11:30 – 13:00   VJ806 20:05 – 21:35

5.990.000

5.617.000

1.000.000

 

 

14/12/2022

VJ803 11:30 – 13:00

VJ804 13:50 – 15:20

6.390.000

5.917.000

1.000.000

 

 

15/12/2022

VN6801 13:10 – 14:40 

VN6800 15:25 – 17:05

6.490.000

5.992.500

1.000.000

 

 

18/12/2022

VJ803 11:30 – 13:00   VJ806 20:05 – 21:35

5.990.000

5.617.000

1.000.000

 

 

21/12/2022

(LỄ NOEL)

VJ803 11:30 – 13:00

VJ804 13:50 – 15:20

6.890.000

6.292.500

1.200.000

 

 

VJ805 17:15 – 18:45

VJ802 11:30 – 13:00

6.890.000

6.292.500

1.200.000

 

 

24/12/2022

(LỄ NOEL)

VN6801 13:10 – 14:40

VN6800 15:25 – 17:05

7.690.000

6.892.500

1.200.000

 

 

28/12/2022

(TẾT TÂY)

VJ805 17:15 – 18:45

VJ802 11:30 – 13:00

7.990.000

7.117.500

1.200.000

 

 

VJ801 09:15 – 11:05    

VJ806 20:05 – 21:35

7.990.000

7.117.500

1.200.000

 

 

VJ803 11:30 – 13:00

VJ804 14:00 – 15:30

7.990.000

7.117.500

1.200.000

 

 

31/12/2022

(TẾT TÂY)

VN6801 13:10 – 14:40 

VN6800 15:25 – 17:05

8.090.000

7.192.500

1.200.000

 

 

04/01/2023

VJ801 08:35 – 10:05 VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

06/01/2023

VJ801 09:15 – 11:05     VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

08/01/2023

VJ801 08:35 – 10:05 VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

11/01/2023

VJ801 08:35 – 10:05 VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.000.000

 

 

13/01/2023

VJ801 09:15 – 11:05     VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.000.000

 

 

14/01/2023

VN601 08:25 – 10:15

VN600 11:20 – 13:10

7.290.000

6.592.500

1.200.000

 

 

15/01/2023

VJ801 08:35 – 10:05 VJ802 11:40 – 13:10

6.690.000

6.142.500

1.200.000

 

 

15/01/2023

VJ805 17:15 – 18:45

VJ806 20:05 – 21:35

6.690.000

6.142.500

1.200.000

 

 

01/02/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

03/02/2023

VN6801 13:00 – 14:30

VN6800 15:25 – 17:05

7.090.000

6.442.500

1.200.000

 

 

03/02/2023

VJ801 09:15 – 11:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

04/02/2023

VN601 08:25 – 10:15

VN600 11:20 – 13:10

7.290.000

6.592.500

1.200.000

 

 

05/02/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

08/02/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

10/02/2023

VJ801 09:15 – 11:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

10/02/2023

VN6801 13:00 – 14:30  

VN6800 15:25 – 17:05

6.590.000

6.067.500

1.200.000

 

 

11/02/2023

VN601 08:25 – 10:15

VN600 11:20 – 13:10

7.290.000

6.592.500

1.200.000

 

 

12/02/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

14/02/2023

VJ805 17:15 – 18:45

VJ806 20:05 – 21:35

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

14/02/2023

VN6801 13:00 – 14:30

VN6800 15:25 – 17:05

6.590.000

6.067.500

1.200.000

 

 

15/02/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

17/02/2023

VJ801 09:15 – 11:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

17/02/2023

VN6801 13:00 – 14:30  

VN6800 15:25 – 17:05

6.590.000

6.067.500

1.200.000

 

 

19/02/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

21/02/2023

VN6801 13:00 – 14:30  

VN6800 15:25 – 17:05

6.590.000

6.067.500

1.200.000

 

 

22/02/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

24/02/2023

VJ801 09:15 – 11:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

24/02/2023

VN6801 13:00 – 14:30  

VN6800 15:25 – 17:05

6.590.000

6.067.500

1.200.000

 

 

26/02/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

28/02/2023

VJ805 17:15 – 18:45

VJ806 20:05 – 21:35

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

01/03/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

03/03/2023

VJ801 09:15 – 11:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

03/03/2023

VN6801 13:00 – 14:30  

VN6800 15:25 – 17:05

6.590.000

6.067.500

1.200.000

 

 

05/03/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

07/03/2023

VJ805 17:15 – 18:45

VJ806 20:05 – 21:35

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

07/03/2023

VN6801 13:00 – 14:30  

VN6800 15:25 – 17:05

6.590.000

6.067.500

1.200.000

 

 

08/03/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

10/03/2023

VJ801 09:15 – 11:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

12/03/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

14/03/2023

VN6801 13:00 – 14:30  

VN6800 15:25 – 17:05

6.590.000

6.067.500

1.200.000

 

 

15/03/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

 

17/03/2023

VJ801 09:15 – 11:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

17/03/2023

VN6801 13:00 – 14:30  

VN6800 15:25 – 17:05

6.590.000

6.067.500

1.200.000

 

 

18/03/2023

VN601 08:25 – 10:15

VN600 11:20 – 13:10

7.290.000

6.592.500

1.200.000

 

 

19/03/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

21/03/2023

VJ805 17:15 – 18:45

VJ806 20:05 – 21:35

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

21/03/2023

VN6801 13:00 – 14:30  

VN6800 15:25 – 17:05

6.590.000

6.067.500

1.200.000

 

 

22/03/2023

VJ801 08:35 – 10:05

VJ802 11:40 – 13:10

6.490.000

5.992.500

1.200.000

 

 

 

 

THÁI LAN BANGKOK – PATTAYA – AYUTTHAYA

 

(5N4Đ)

 

Khách sạn 3*-4*

 

·     Khám phá “Cổ thành Ayuttaya”, Cung điện mùa hè Bang Pa In, Chùa Mahathat với bức tượng Phật nằm trong rễ cây

·     Công viên khủng long Nong nooch.

·     Dạo thuyền trên sông Chaophraya.

·     Đảo San Hô (Coral)

·     Buffet tại tòa nhà 86 tầng BaiYoke Sky.

·     Chùa Phật Vàng. Chùa Phật lớn. Phật 4 mặt.

·    Trân Bảo Phật Sơn.

TẶNG: MASSAGE +

 SHOW ALCAZAR + CÀ PHÊ PHỦ VÀNG + BÁNH PHỦ VÀNG

 

27/11/2022

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

14/12/2022

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

18/12/2022

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

24/12/2022

(LỄ NOEL)

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

7.990.000

7.117.500

1.200.000

 

 

01/01/2023

(TẾT TÂY)

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

8.390.000

7.417.500

1.500.000

 

 

04/01/2023

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

10/01/2023

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

14/01/2023

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

01/02/2023

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

04/02/2023

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

08/02/2023

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

11/02/2023

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

22/02/2023

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

25/02/2023

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

04/03/2023

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

6.990.000

6.367.500

1.200.000

 

 

08/03/2023

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

7.390.000

6.667.500

1.200.000

 

 

11/03/2023

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

7.390.000

6.667.500

1.200.000

 

 

15/03/2023

QH325 09:30 – 11:00

QH326 12:00 – 13:25

7.390.000

6.667.500

1.200.000

 

 

THÁI LAN PHUKET – ĐẢO PHI PHI

(4N3Đ)

Khách sạn 3*-4*

·   Laem Promthep View Point.

·   Khám phá phố đi bộ Patong Waking Street.

·   Phố cổ Phuket

·   Khám phá Đảo Phi Phi

·   Đền Chalong

09/12/2022

VJ809 SGN-HKT 11:15 – 13:10

VJ808 HKT-SGN 14:10 – 16:05

7.990.000

7.117.500

1.997.500

 

 

23/12/2022

(LỄ NOEL)

10.990.000

9.367.500

2.747.500

 

 

06/01/2023

VJ809 SGN-HKT

11:15 – 13:10

VJ808 HKT-SGN

14:10 – 16:05

8.990.000

7.867.500

2.247.500

 

 

03/02/2023

VJ809 SGN-HKT

11:15 – 13:10

VJ808 HKT-SGN

14:10 – 16:05

8.990.000

7.867.500

2.247.500

 

 

10/02/2023

8.990.000

7.867.500

2.247.500

 

 

17/02/2023

8.990.000

7.867.500

2.247.500

 

 

24/02/2023

8.990.000

7.867.500

2.247.500

 

 

03/03/2023

8.990.000

7.867.500

2.247.500

 

 

10/03/2023

8.990.000

7.867.500

2.247.500

 

 

17/03/2023

8.990.000

7.867.500

2.247.500

 

 

THÁI LAN CHIANG MAI – CHIANG RAI

(4N3Đ)

Khách sạn 3*-4*

·      Chùa Phrathat

·      Chùa trắng – Wat Rong Khun.

·      Tam giác Vàng.

·      Đồi chè Choui Fong.

·      Suối khoáng nóng Mae Khachan.

·      Làng dân tộc cổ dài.

·      Trại voi + Vườn hoa hoàng gia Royal Flora Garden

Thưởng thức bữa tối truyền thống Kantoke

10/12/2022

VJ891 SGN-CNX

11:25 – 13:00

VJ892 CNX-SGN

14:30 – 16:00

9.490.000

8.242.500

2.372.500

 

 

24/12/2022

(NOEL)

10.590.000

9.067.500

2.647.500

 

 

31/12/2022

(TẾT TÂY)

10.990.000

9.367.500

2.747.500

 

 

07/01/2023

14/01/2023

VJ891 SGN-CNX

11:25 – 13:00

VJ892 CNX-SGN

14:30 – 16:00

8.690.000

7.642.500

2.172.500

 

 

04/02/2023

11/02/2023

18/02/2023

25/02/2023

8.690.000

7.642.500

2.172.500

 

 

04/03/2023

11/03/2023

18/03/2023

8.690.000

7.642.500

2.172.500

 

 

DUBAI – ABU DHABI
(5N4Đ)
Khách sạn 5*

 

·        Tặng 1 buffet tại khách sạn 5*.

·        Tiệc thịt nướng BBQ + snow Belly Dance ngay trên sa mạc.

·        Bảo tàng khung tranh Dubai Frame

01/12/2022

EK393 SGN-DXB
23:55 – 04:25
——–o0o——–
EK392DXB-SGN
09:40 – 19:35

31.990.000

25.990.000

9.590.000

 

 

09/12/2022

31.990.000

25.990.000

9.590.000

 

 

DUBAI – ABU DHABI
(5N4Đ)
Khách sạn 4*

·        Tặng 1 buffet tại khách sạn 5*.

·        Tiệc thịt nướng BBQ + snow Belly Dance ngay trên sa mạc.

Tặng vé Vườn Hoa Nhân Tạo Lớn Nhất Thế Giới MIRACLE GARDEN

07/12/2022

EK393 SGN-DXB
23:55 – 04:25
——–o0o——–
EK392 DXB-SGN
09:40 – 19:35

30.990.000

24.990.000

9.390.000

 

 

23/12/2022

(Lễ Noel)

29.590.000

23.790.000

8.890.000

 

 

29/12/2022

(Tết Tây)

36.990.000

29.990.000

11.990.000

 

 

11/01/2023

28.990.000

23.590.000

8.790.000

 

 

SINGAPORE
(3N2Đ)
Khách sạn 4*

 

* Jewel Changi, Rain Vortex cao 40m, thác nước trong nhà cao nhất thế giới
* Jurasic Mile , Gardens by the Bay,
River Safari
* Vui chơi tại đảo Sentosa, city tour Singapore.

1 bữa buffet BBQ + 1 bữa đặc sản Bak Kuh The + Cua sốt ớt (chilli crab)

09/12/2022

QH307 09:45 – 12:50

QH308 14:25 – 15:20

8.590.000

7.317.500

2.147.500

 

 

11/12/2022

7.990.000

6.867.500

1.997.500

 

 

16/12/2022

8.590.000

7.317.500

2.147.500

 

 

23/12/2022

(NOEL)

10.590.000

8.817.500

2.647.500

 

 

01/01/2023

(TẾT TÂY)

QH307 09:45 – 12:50

QH308 14:25 – 15:20

9.990.000

8.367.500

2.497.500

 

 

06/01/2023

8.590.000

7.317.500

2.147.500

 

 

15/01/2023

7.990.000

6.867.500

1.997.500

 

 

SINGAPORE
(3N2Đ)
Khách sạn 4*

 

* Jewel Changi, Rain Vortex cao 40m, thác nước trong nhà cao nhất thế giới
* Jurasic Mile , Gardens by the Bay.

* Flower Dome + Đài Quan Sát Siêu Cây (Super Tree Observatory)
* Vui chơi tại đảo Sentosa, city tour Singapore.

1 bữa buffet BBQ + 1 bữa đặc sản Bak Kuh The + Cua sốt ớt (chilli crab)

03/02/2023

10/02/2023

17/02/2023

QH307 09:45 – 12:50

QH308 14:25 – 15:20

8.590.000

7.317.500

2.147.500

 

 

26/02/2023

QH307 09:45 – 12:50

QH308 14:25 – 15:20

7.990.000

6.867.500

1.997.500

 

 

05/03/2023

QH307 09:45 – 12:50

QH308 14:25 – 15:20

7.990.000

6.867.500

1.997.500

 

 

10/03/2023

17/03/2023

QH307 09:45 – 12:50

QH308 14:25 – 15:20

8.590.000

7.317.500

2.147.500

 

 

19/03/2023

QH307 09:45 – 12:50

QH308 14:25 – 15:20

7.990.000

6.867.500

1.997.500

 

 

SINGAPORE – FREEDAY
(4N3Đ)
Khách sạn 4*

 

* Jewel Changi, Rain Vortex cao 40m, thác nước trong nhà cao nhất thế giới
* Jurasic Mile, Gardens by the Bay

* Chùa Răng Phật

* Đảo Sentosa

* City tour Singapore.

* Nhạc đèn Garden Rhapsody.

1 bữa buffet BBQ + 1 bữa đặc sản Bak Kuh The + Cua sốt ớt (chilli crab)

08/12/2022

VJ811 08:50 – 12:00

VJ814 17:00 – 18:05

9.990.000

8.367.500

2.497.500

 

 

22/12/2022

(NOEL)

11.390.000

9.417.500

2.847.500

 

 

29/12/2022

(TẾT TÂY)

11.990.000

9.867.500

2.997.500

 

 

09/02/2023

23/02/2023

VJ811 08:50 – 12:00

VJ814 17:00 – 18:05

10.390.000

8.667.500

2.597.500

 

 

02/03/2023

16/03/2023

VJ811 08:50 – 12:00

VJ814 17:00 – 18:05

10.390.000

8.667.500

2.597.500

 

 

SINGAPORE
(4N3Đ)
Khách sạn 4*

* Jewel Changi, Rain Vortex cao 40m, thác nước trong nhà cao nhất thế giới
* Jurasic Mile, Gardens by the Bay

* Chùa Răng Phật

* Đảo Sentosa

* City tour Singapore.

* Nhạc đèn Garden Rhapsody.

* RIVER SAFARI – VƯỜN THÚ VÀ THỦY CUNG THEO CHỦ ĐỀ SÔNG NƯỚC

1 bữa buffet BBQ + 1 bữa đặc sản Bak Kuh The + Cua sốt ớt (chilli crab)

08/12/2022

VJ811 08:50 – 12:00

VJ814 17:00 – 18:05

11.190.000

9.267.500

2.797.500

 

 

22/12/2022

(NOEL)

12.390.000

10.167.500

3.097.500

 

 

29/12/2022

(TẾT TÂY)

12.990.000

10.617.500

3.247.500

 

 

SINGAPORE
(4N3Đ)
Khách sạn 4*

* Jewel Changi, Rain Vortex cao 40m, thác nước trong nhà cao nhất thế giới
* Jurasic Mile, Gardens by the Bay

* Chùa Răng Phật

* Đảo Sentosa

* City tour Singapore.

* Nhạc đèn Garden Rhapsody.

* Flower Dome + Đài Quan Sát Siêu Cây (Super Tree Observatory)

1 bữa buffet BBQ + 1 bữa đặc sản Bak Kuh The + Cua sốt ớt (chilli crab)

09/02/2023

23/02/2023

VJ811 08:50 – 12:05

VJ814 17:00 – 18:00

11.690.000

9.642.500

2.922.500

 

 

02/03/2023

16/03/2023

VJ811 08:50 – 12:05

VJ814 17:00 – 18:00

11.690.000

9.642.500

2.922.500

 

 

SINGAPORE – MALAYSIA
(5N4Đ)
Khách sạn 4*
* Gardens by the Bay
* Vui chơi tại Đảo Sentosa, Công viên sư tử biển, nhà hát Esplanade,…
* Malaysia: Cao nguyên Genting, Động Batu, Phố cổ Malacca, Twin Towers
* 1 BỮA BUFFET LẨU TẠI SINGAPORE + 1 BỮA BUFFET BBQ TẠI MALAYSIA…

 

 

03/12/2022

10/12/2022

17/12/2022

SGN-SIN VJ811

09:00 – 12:05

KUL-SGN VJ826

13:10 – 14:20

9.590.000

8.067.500

2.397.500

 

 

21/12/2022

24/12/2022

(NOEL)

SGN-SIN VJ811

09:00 – 12:05

KUL-SGN VJ826

13:10 – 14:20

10.990.000

9.117.500

2.747.500

 

 

28/12/2022

(TẾT TÂY)

SGN-SIN VJ811

09:00 – 12:05

KUL-SGN VJ826

13:10 – 14:20

11.390.000

9.417.500

2.847.500

 

 

01/01/2023

(TẾT TÂY)

SGN-SIN VJ811

09:00 – 12:05

KUL-SGN VJ826

13:10 – 14:20

10.890.000

9.042.500

2.722.500

 

 

04/01/2023

SGN-SIN VJ811

09:00 – 12:05

KUL-SGN VJ826

13:10 – 14:20

10.390.000

8.667.500

2.597.500

 

 

06/01/2023

SGN-SIN VN651 08:55 – 12:00

KUL-SGN VN674 15:55 – 17:00

10.890.000

9.042.500

2.722.500

 

 

11/01/2023

15/01/2023

SGN-SIN VJ811

09:00 – 12:05

KUL-SGN VJ826

13:10 – 14:20

10.390.000

8.667.500

2.597.500

 

 

 

 

SINGAPORE – MALAYSIA
(5N4Đ)
Khách sạn 4*
* Gardens by the Bay
* Vui chơi tại Đảo Sentosa, Công viên sư tử biển, nhà hát Esplanade,…
* Malaysia: Cao nguyên Genting, Động Batu, Phố cổ Malacca, Twin Towers
* 1 BỮA BUFFET LẨU TẠI SINGAPORE + 1 BỮA BUFFET BBQ TẠI MALAYSIA…

05/02/2023

08/02/2023

SGN-SIN VJ811

09:00 – 12:05

KUL-SGN VJ826

13:10 – 14:20

10.390.000

8.667.500

2.597.500

 

 

10/02/2023

SGN-SIN VN651 08:55 – 12:00

KUL-SGN VN674 15:55 – 17:00

10.890.000

9.042.500

2.722.500

 

 

12/02/2023

15/02/2023

19/02/2023

22/02/2023

SGN-SIN VJ811

09:00 – 12:05

KUL-SGN VJ826

13:10 – 14:20

10.390.000

8.667.500

2.597.500

 

 

24/02/2023

SGN-SIN VN651 08:55 – 12:00

KUL-SGN VN674 15:55 – 17:00

10.890.000

9.042.500

2.722.500

 

 

26/02/2023

SGN-SIN VJ811

09:00 – 12:05

KUL-SGN VJ826

13:10 – 14:20

10.390.000

8.667.500

2.597.500

 

 

01/03/2023

05/03/2023

08/03/2023

SGN-SIN VJ811

09:00 – 12:05

KUL-SGN VJ826

13:10 – 14:20

10.390.000

8.667.500

2.597.500

 

 

10/03/2023

SGN-SIN VN651 08:55 – 12:00

KUL-SGN VN674 15:55 – 17:00

10.890.000

9.042.500

2.722.500

 

 

12/03/2023

15/03/2023

19/03/2023

SGN-SIN VJ811

09:00 – 12:05

KUL-SGN VJ826

13:10 – 14:20

10.390.000

8.667.500

2.597.500

 

 

24/03/2023

SGN-SIN VN651 08:55 – 12:00

KUL-SGN VN674 15:55 – 17:00

10.890.000

9.042.500

2.722.500

 

 

SINGAPORE INDONESIA

MALAYSIA
(6N5Đ)
Khách sạn 4*

* Gardens by the Bay

* Vui chơi tại Đảo Sentosa, Công viên sư tử biển, nhà hát

* Khám phá Indonesia.

* Malaysia: Cao nguyên Genting, Động Batu, Phố cổ Malacca, Twin Towers

* Trải nghiệm TÀU CAO TỐC đi thẳng từ SINGAPORE – BATAM – MALAYSIA.

* 1 BỮA BUFFET BBQ TẠI SINGAPORE + 1 BỮA LẨU TẠI MALAYSIA…

* 2 BỮA HẢI SẢN THỊNH SOẠN TẠI BATAM

03/12/2022

17/12/2022

SGN-SIN VJ813

06:50 – 10:10

KUL-SGN VJ826

13:35 – 14:25

11.690.000

9.642.500

2.922.500

 

 

24/12/2022

(NOEL)

SGN-SIN VJ813

06:50 – 10:10

KUL-SGN VJ826

13:35 – 14:25

12.990.000

10.617.500

3.247.500

 

 

09/02/2023

23/02/2023

SGN-SIN VJ811

09:00 – 12:05

KUL-SGN VJ826

13:00 – 14:00

11.990.000

9.867.500

2.997.500

 

 

09/03/2023

23/03/2023

SGN-SIN VJ811

09:00 – 12:05

KUL-SGN VJ826

13:00 – 14:00

11.990.000

9.867.500

2.997.500

 

 

BALI

 (4N3Đ)
Khách sạn 4*, ngay trung tâm Kuta

·   Núi Lửa Kintamani – Đền Tanah Lot.

·   Cổng trời handara – bali swing-đền nước ulundanu

·   Bay thẳng đến bali cùng vietjet air. 

·   Bữa tối BBQ hải sản lãng mạn trên bãi biển Jimbaran.

 

 

01/12/2022

08/12/2022

10/12/2022

15/12/2022

VJ893 SGN – DPS

08:15 – 13:05

—-

VJ894 DPS – SGN

14:05 – 17:05

10.990.000

9.117.500

2.747.500

 

 

22/12/2022

(Lễ Noel)

11.990.000

9.867.500

2.997.500

 

 

29/12/2022

31/12/2022

(Lễ Tết Tây)

13.690.000

11.142.500

3.422.500

 

 

05/01/2023

12/01/2023

VJ897 SGN – DPS

09:45 – 14:35

—-

VJ898 DPS – SGN

15:35 – 18:25

10.990.000

9.367.500

2.747.500

 

 

09/02/2023

11/02/2023

16/02/2023

23/02/2023

25/02/2023

VJ897 SGN – DPS

09:45 – 14:35

—-

VJ898 DPS – SGN

15:35 – 18:25

10.990.000

9.367.500

2.747.500

 

 

02/03/2023

09/03/2023

11/03/2023

16/03/2023

18/03/2023

23/03/2023

VJ897 SGN – DPS

09:45 – 14:35

—-

VJ898 DPS – SGN

15:35 – 18:25

10.990.000

9.367.500

2.747.500

 

 

HÀN QUỐC

TRƯỢT TUYẾT

SEOUL – NAMI – LOTTE

(4N3Đ)

VIETNAM AIRLINES
Khách sạn 5*

·   Cung điện Hoàng Gia – Cảnh Phúc Cung

·   Viện bảo tàng.

·   Phủ tổng Thống.

·    Công viên Lotte.

·    Đảo Nami.

·   Suối Cheonggyecheon

·   Tháp N Seoul.

·   Chợ Myeongdong

·   Hero Show

Món ăn đặc sắc: Gà Hầm Sâm, Lẩu nấm, Cá nướng, Thịt nướng, Canh sườn bò Hàn Quốc vv…

09/12/2022

16/12/2022

VN404 SGN-ICN 08:00 – 14:50

VN405 ICN-SGN 17:55 – 21:10

13.990.000

11.492.500

4.198.000

 

 

23/12/2022

(NOEL)

16.590.000

13.442.500

7.148.000

 

 

19/01/2023

VN404 SGN-ICN 09:35 – 16:25

VN405 ICN-SGN 16:35 – 19:50

13.990.000

11.492.500

4.197.000

 

 

23/02/2023

09/03/2023

16/03/2023

VN404 SGN-ICN 09:35 – 16:25

VN405 ICN-SGN 16:35 – 19:50

13.990.000

11.492.500

4.197.000

 

 

23/03/2023

30/03/2023

VN404 SGN-ICN 09:35 – 16:25

VN407 ICN-SGN

23:55 – 03:15+1

14.990.000

12.242.500

6.748.000

 

 

HÀN QUỐC

TRƯỢT TUYẾT

SEOUL – NAMI – LOTTE (5N4Đ)
Khách sạn 5*

·   Cung điện Hoàng Gia – Cảnh Phúc Cung

·   Viện bảo tàng.

·   Phủ tổng Thống.

·    Công viên Lotte.

·    Đảo Nami.

·   Suối Cheonggyecheon

·   Tháp N Seoul.

·   Chợ Myeongdong

·   Hero Show

Món ăn đặc sắc: Gà Hầm Sâm, Lẩu nấm, Cá nướng, Thịt nướng, Canh sườn bò Hàn Quốc vv…

01/12/2022

08/12/2022

15/12/2022

VJ864 SGN-ICN

22:15 – 05:30

—o0o—

VJ863 ICN-SGN

10:50 – 14:00

13.990.000

12.990.000

12.492.500

11.590.000

4.497.000

4.197.000

 

 

22/12/2022

14.990.000

13.243.000

3.748.000

 

 

MÙA THU NHẬT BẢN

TOKYO – YAMANASHI – NÚI PHÚ SĨ – IBARAKI

(4N4Đ)
Khách sạn 4*

29/11/2022

Ra sân bay trước 1 ngày

VN300    SGN-NRT

00:25 – 07:45

——-o0o——-

VN301   NRT-SGN

09:30 – 14:25

27.890.000

22.312.000

8.367.000

 

 

01/12/2022

08/12/2022

Ra sân bay trước 1 ngày

VJ822 SGN-NRT

00:15 – 08:00+1

——-o0o——-

VJ823 NRT-SGN

08:55 – 12:55

24.890.000

19.912.000

7.467.000

 

 

MÙA ĐÔNG NHẬT BẢN

TOKYO – YAMANASHI – NÚI PHÚ SĨ – IBARAKI – TRƯỢT TUYẾT

(4N4Đ)
Khách sạn 4*

15/12/2022

Ra sân bay trước 1 ngày

VJ822 SGN-NRT

00:15 – 08:00+1

——-o0o——-

VJ823 NRT-SGN

08:55 – 12:55

24.890.000

19.912.000

7.467.000

 

 

22/12/2022

(Noel)

27.890.000

22.312.000

8.367.000

 

 

MÙA ĐÔNG NHẬT BẢN

CUNG ĐƯỜNG VÀNG

OSAKA KYOTO YAMANASHI TOKYO

(5N5Đ)
Khách sạn 4*

04/12/2022

18/12/2022

Ra sân bay trước 1 ngày

VJ828 SGN-KIX

01:00 – 08:30

——-o0o——-

VJ823 NRT-SGN

08:55 – 12:55

29.890.000

28.890.000

23.912.000

23.112.000

8.667.000

 

 

11/01/2023

Ra sân bay trước 1 ngày

VJ828 SGN-KIX

01:00 – 08:30

——-o0o——-

VJ823 NRT-SGN

08:55 – 12:55

32.890.000

26.312.000

9.867.000

 

 

08/02/2023

22/02/2023

Ra sân bay trước 1 ngày

VJ828 SGN-KIX

01:00 – 08:30

——-o0o——-

VJ823 NRT-SGN

08:55 – 12:55

32.890.000

26.312.000

9.867.000

 

 

15/03/2023

22/03/2023

Ra sân bay trước 1 ngày

VJ828 SGN-KIX

01:00 – 08:30

——-o0o——-

VJ823 NRT-SGN

08:55 – 12:55

32.890.000

26.312.000

9.867.000

 

 

ĐÀI LOAN

ĐÀI BẮC – ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG

(5N5Đ)
Khách sạn 3-4*

30/11/2022

Ra sân bay trước 1 ngày

VJ840 SGN-TPE

01:00 – 05:00         

——-o0o——-

VJ889 KHH-SGN

16:30 – 19:00

12.990.000

11.990.000

10.118.000

2.998.000

 

 

07/12/2022

Ra sân bay trước 1 ngày

VJ840 SGN-TPE

01:00 – 05:00         

——-o0o——-

VJ889 KHH-SGN

16:30 – 19:00

12.990.000

11.990.000

10.118.000

2.998.000

 

 

14/12/2022

12.990.000

11.990.000

10.118.000

2.998.000

 

 

21/12/2022

(Lễ Noel)

14.990.000

12.368.000

3.748.000

 

 

28/12/2022

(Lễ Tết Tây)

15.990.000

13.118.000

3.998.000

 

 

ĐÀI LOAN

CAO HÙNG – NAM ĐẦU -ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC (5N4Đ)
Khách sạn 3-4*

01/12/2022

VN580 SGN-KHH

11:10 – 15:05

——-o0o——-

VN571 TPE-SGN

18 :00 – 20:30

12.990.000

10.867.500

3.248.000

 

 

15/12/2022

12.990.000

10.867.500

3.248.000

 

 

CHÂU ÂU

BAY THẲNG

PHÁP – LUXEMBOURG – ĐỨC – BỈ – HÀ LAN

(9N8Đ)
Khách sạn 3-4*

29/12/2022

(Lễ Tết tây)

QH79 SGNFRA 08:00 – 16:15

—–o0o—–

QH78 FRASGN 19:10 – 12:15+1

46.490.000

41.890.000

13.990.000

 

 

CHÂU ÂU
PHÁP – THỤY SỸ – Ý
(11N10Đ)
Khách sạn 3-4*

08/03/2023

TK163 SGN – IST

22:15 – 05:55

TK1821 IST – CDG

08:25 – 10:05
———-

TK1864 FCO – IST

19:35 – 00:05

TK162 IST – SGN

02:05 – 16:15

63.990.000

57.990.000

19.190.000

 

 

26/04/2023

(Lễ 30/04)

67.990.000

61.990.000

20.990.000

 

 

24/05/2023

65.990.000

65.990.000

59.990.000

 

 

14/06/2023

65.990.000

65.990.000

59.990.000

 

 

ĐÔNG ÂU
ĐỨC – THỤY SỸ – ÁO – SÉC
(9N8Đ)
Khách sạn 3-4*

29/12/2022

(Lễ Tết tây)

QH79 SGNFRA 08:00 – 16:15

—–o0o—–

QH78 FRASGN 19:10 – 12:15+1

48.990.000

43.990.000

14.990.000

 

 

ÚC

KHÁM PHÁ MÙA XUÂN
SYDNEY – MELBOURNE
(7N6Đ)
Khách sạn 3*

05/12/2022

19/12/2022

26/12/2022

JQ64 SGN-MEL

22:35 – 09:50+1

—–o0o—–
JQ61 SYD SGN 

15:15 – 21:05

46.990.000

39.990.000

14.990.000